Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
Harun Güngör Türklerin Din Etnolojisi (2012) PDF İndir_result

Harun Güngör Türklerin Din Etnolojisi (2012) PDF İndir

  • Ana Sayfa
  • E-KİTAP
  • Harun Güngör Türklerin Din Etnolojisi (2012) PDF İndir

Harun Güngör Türklerin Din Etnolojisi (2012) PDF İndir

Harun Güngör Türklerin Din Etnolojisi (2012) PDF İndir Hakkında:

Türk din tarihi, Türklerin Gök Tanrı temelinde, yazılı bir kaynağa dayanmaksızın kendi iç kültürel dinamiklerinden doğan ve günümüze kadar varlığını devam ettiren Gök Tanrı dini=tengrizmle başlar. Türkler bu milli dinlerinin dışında Budizm, Ak Din, Taoizm, Konfüçyanizm, Zerdüştilik, Maniheizm. Musevilik ve Hıristiyanlık’la da muhatap olmuş, Türk topluluklarının bir bölümü bu dinleri kabul ve tecrübe etmiş ve etmeye devam etmektedirler. Ancak Türk topluluklarının büyük bir bölümü Müslümanlığı seçmiş olup bu inanç üzerinde devam etmektedirler.

Elinizdeki bu kitap, Türk dini ile ilgili makale, bildiri ve çevirilerden oluşmaktadır. Böyle olmakla birlikte bu kitap konulan krolonojik esasta ele alan bir dinler tarihi kitabı olmadığı gibi, homoreligiosus’un genel kanunlarını tespite çalışan birdin antropolojisi de değildir. Bu kitap, amacı dini fenomenlerin yada kutsalın tecrübelerinin etnik, dini veya profesyonel grup ve kültürlere göre aldığı çeşitli biçimleri, karşılıklı etkileşimleri tümevarıma bir metotla ortaya koyan, ancak ulaştığı sonuçlar ve genellemeler kültürel alanla sınırlı kalan bir Türk din etnolojisidir

Harun Güngör Türklerin Din Etnolojisi (2012) PDF İndir BENZER İÇERİKLER
Harun Güngör Türklerin Din Etnolojisi (2012) PDF İndir YAPILAN YORUMLAR